Är det rimligt att tyckande & självutnämnda experter ska styra svensk obesitasvård?

Svensk obesitasvård är bristfällig. Patienter blir dåligt bemötta och det finns en stor okunskap i hälso- och sjukvården om att obesitas är en sjukdom. Svårt sjuka patienter får inte rätt vård. Hur kan vi tillsammans förbättra hälso- och sjukvården för personer med obesitas? Efter sommaren presenterar Socialstyrelsen sina riktlinjer för obesitasvården. Hur kan vi kraftsamla för att skapa en svensk obesitasvård i världsklass?

Till anmälan: https://www.folkhalsodalen.se/kommand-events/svensk-obesitasvard

Medverkande:
Christine Lorne, (C) sjukvårdspolitisk talesperson i Region Stockholm
Jenny Vinglid, generalsekreterare vid Riksförbundet HOBS – Hälsa oberoende av storlek
Sofia Ernestam, verksamhetschef vid Akademiskt specialistcentrum i Stockholm
Ulrika Jörgensen, (M) riksdagens socialutskott
Moderator: Petter Odmark, Reform Society

Arrangör: Novo Nordisk

Kontakt:
Karolina Schubert
karolina.schubert@reformklubben.com
073-370 80 20