Mer makt till fler!

Vi vill inte vara som andra kommunikationsbyråer.
Därför är vi heller inte en byrå.
Eller en fabrik.

Vi är en rörelse – en federation med flera självständiga byråer som drivs av starka entreprenörer. Vi vill bryta ny mark. Men för att bryta ny mark måste vi bryta med gamla konventioner: om vad kommunikation kan vara och om hur den skapas.

Organisation

Vi kan organisationer. Och medlemmar.

Många organisationer kämpar med sviktande medlemssiffror och att nå ut i dagens kommunikationslandskap. Flera av våra rådgivare kommer från organisationsrörelsen och har djup förståelse för de politiska processer som en organisation styrs av. Vi arbetar nära kunden för att skapa förändring. Alltid med medlemmen i fokus.

Läs mer

Hälsa

Vård och hälsa ska utgå från behovet.

Med gedigen branschkompetens, datadriven analys och kraften av patientmakt utvecklar vi våra hälso- och vårdkunders kommunikation och opinionsarbete. Våra konsulter har gedigen branscherfarenhet från patientföreningar, akademin, politiken, myndighetssfären och journalistiken. Vi hjälper våra kunder att sätta patienten i fokus.

Läs mer

Samhällsbyggnad

Med hållbarhet i fokus.

Våra kunder finns inom energi-, bostads- och infrastruktursektorerna och strävar efter att vara hållbara samhällsbyggare. Vi bidrar med djup förståelse och kunskap för hur politik och näringsliv tillsammans kan förändra samhället och vi hjälper våra kunder att effektivt påverka samhällsbyggnad på nationell och lokal nivå.

Läs mer

Ja till uppdrag vi tror på. 

Därför tackar vi bara ja till uppdrag vi tror på – och nej till de vi inte tror på. Därför rekryterar vi utifrån ett mångfaldsperspektiv. Därför har vi kollektivavtal, och medarbetarrepresentant i styrelsen. Därför uppmanar vi våra medarbetare ta ställning i angelägna frågor. Därför kommer vi också göra det själva, med egna förändringsprojekt.

Vi tror på:

Mer makt till fler
Reform Society vill bidra till ett mer jämlikt, jämställt och hållbart samhälle. Eller, kortare uttryckt: ett bättre samhälle, som är mer jämlikt, jämställt och hållbart.

Reformoptimism
Reform Society är en rörelse i ständig rörelse. Vi tror på reformering, förändring, och hela tiden. Av vårt samhälle, men också oss själva. Därför bygger vi inte en traditionell byrå som styrs av traditionella byrånormer och hierarkier. Istället bygger vi en federation med starka entreprenörer och fristående byråer. På så sätt får vi många motorer för att driva utveckling och förändring.

<3 Engagemang
Genom att inte tumma på våra värderingar och aktivt delta i samhällsdebatten kan vi åstadkomma mer. Vi vågar påstå att vi kan förändra världen på det sättet. Därför uppmuntrar vi alla som jobbar på Reform Society att ta ställning och engagera sig i vad de tycker är viktigt. Dessutom tackar vi bara ja till uppdrag vi tror på, och tar ställning genom att driva egna projekt i eget namn. Utan engagemang för det vi gör och hur vi gör det – inget Reform Society.