Våra affärsområden

Ja till uppdrag vi tror på

Därför tackar vi bara ja till uppdrag vi tror på – och nej till de vi inte tror på. Därför rekryterar vi utifrån ett mångfaldsperspektiv. Därför har vi kollektivavtal, och medarbetarrepresentant i styrelsen.

Bron beskuren3

Organisation

Vi kan organisationer. Och medlemmar

En organisations förmåga att möta medlemmarnas ökade krav är avgörande för dess framtid. Många organisationer kämpar idag med sviktande medlemssiffror och att nå ut i ett landskap som snurrar allt snabbare. Vi arbetar alltid nära kunden för att skapa förändring – såväl i organisationen som i samhället. Alltid med medlemmen i fokus. Det kan handla om tjänster inom alltifrån public affairs, opinionsbildning och reputation management till medlemsdialog eller krishantering och medierelationer. Men även exempelvis medlemsrekrytering, medlemsresor, membership experience (MX) och en djup kunskap om hur man driver en fråga brett med hjälp av sina medlemmar – en kunskap som är efterfrågad även utanför Sverige då vi drivit flera internationella kampanjer och har uppdrag i flera europeiska länder.

Flera av våra rådgivare har en bakgrund inom organisationer och folkrörelser med en djup förståelse för de politiska processer som en organisation styrs av. Kunden arbetar alltid med ett team som tror på just deras fråga. Vi är övertygade om att ett starkt engagemang ger bäst resultat för både oss och våra kunder. Med alla våra byråer är vi en fullservicebyrå för organisationer.

Affärsområdeschef
Sara Kvarnström
sara.kvarnstrom@reformsociety.se

Hälsa

Vård och Hälsa ska utgå från behovet

Synen på vad som är vård och hälsa är i förändring, och framförallt hur och vem som säkerställer medborgarnas vård och hälsa. Nya aktörer utmanar etablerade sanningar och arbetssätt. Men trots förändringar på marknaden kommer behovet fortsätta utgå från patienten. Patientmakt är mer aktuellt än någonsin och en kraft som vi alltid utgår ifrån. I kombination med en solid grund i datadriven analys som underlag för debatt och alliansbyggen kan vi formera våra uppdragsgivares kommunikation utifrån såväl behov som fakta. Det är två grundläggande faktorer för framgångsrikt påverkansarbete mot beslutsfattare på alla nivåer.

I vårt team finns en gedigen branschkompetens med erfarna konsulter med bakgrund från patientföreningar, vårdpolitik på såväl regional som nationell nivå, myndighetsvärlden, medicinsk forskning och journalistik. Med alla våra byråer är vi en fullservicebyrå för kunder inom vård och hälsa som levererar tjänster inom bland annat public affairs, opinionsbildning, organisations- och affärsutveckling, strategier för market access och varumärkesbyggnad, medierelationer och krishantering.

Affärsområdeschef
Petter Odmark
petter.odmark@reformsociety.se

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad med hållbarhet i fokus

Våra kunder finns inom energi-, bostads- och infrastruktursektorerna och strävar efter att vara hållbara samhällsbyggare. Vi bidrar med djup förståelse och kunskap för hur politik och näringsliv tillsammans kan förändra samhället. Med en kombination av branschkunskap, politisk erfarenhet, affärs- och verksamhetsförståelse och ett starkt engagemang hjälper vi våra kunder att effektivt påverka samhällsbyggnad på nationell och lokal nivå. Det kan handla om tjänster inom public affairs, opinionsbildning, medborgardialog, reputation management, krishantering, medierelationer eller större utåtriktade påverkanskampanjer för att driva frågor eller förändra attityder. Våra rådgivare har en bakgrund inom samhällsbyggnadssektorn, erfarenhet från politik på nationell och lokal nivå samt lång erfarenhet som kommunikationsrådgivare. Med alla våra byråer är vi en fullservicebyrå för aktörer inom samhällsbyggnad.

Affärsområdeschef
Johan Skylling
johan.skylling@reformsociety.se