Com Nordic logo Negative Com Nordic logo Negative
Utforska

Ett nordiskt nätverk

ComNordic är ett nordiskt nätverk av kommunikationsbyråer. De tre grundarna är svenska Reform Society, danska Oxymoron och norska Kruse Larsen.

Gemensamt för de tre grundarna är att vi alla såg behovet av ett nordiskt perspektiv i kombination med lokal kunskap. Genom att gå tillsammans i ett nätverk kan vi erbjuda vår kunder båda delar.

ComNordic samlar cirka 110 medarbetare inom Norden. Styrelse består av representanter från varje land. Ordförandeskapet skiftas årligen mellan länderna.