Reformsociety logo horizontal Reformsociety logo vertical
Utforska

Reform Society är strategiska rådgivare till kunder som vill driva förändring. Vi förenar expertis inom politik, teknik och kreativitet för att uppnå intern och extern reformering.

Kontakta oss

Vi ger kraft till samhällsförändrare

Case

Fler case
Konceptide 1024x683

Danderyds kommun: Medborgardialog

Hero ny

Cancerfonden: Segregerad screening

Fler case

Våra tjänster

Services idea

Analys och insikt

Vi arbetar med data och analys som grund för förståelse, förändring och fängslande berättelser. Det kan handla om att förstå din organisation, din omvärld eller att beskriva en samhällsfråga. Vi har spetskompetens inom allt från stora registerstudier till kvalitativa intervjuundersökningar. Med oss får du allt du behöver på en plats. Det säkerställer att analys, strategi och kommunikation hänger ihop.

Services hmm

Strategi

Med utgångspunkt i kundens behov och förutsättningar, utvecklar vi strategier för kommunikation med målet att driva förändring – oavsett om det handlar om politik, opinion, perception, vision eller organisation. I medskapande processer stakar vi tillsammans ut riktningen för intern och extern reformering i en komplex och föränderlig omvärld. Vi tar också ansvar för att omvandla strategin till ett effektivt och operativt genomförande.

Services nextstep

Policy och påverkan

Politiska beslut sätter ramverket för samhällsutvecklingen. Vi hjälper dig att formulera och driva frågor så att beslutsfattare och opinionsbildare ser, förstår och prioriterar dem. Frågor som är relevanta både för din organisation och för samhällets utveckling. Vi har kunskap om och erfarenhet från opinionsbildning och politik på såväl kommunal som regional och nationell nivå. Genom att kombinera förståelse för politikens förutsättningar med djup branschkunskap och digital expertis erbjuder vi en effektiv påverkansmetod i form av Digital Public Affairs.

Våra affärsområden

Illustration help

Organisation

Vi kan organisationer. Och medlemmar.

En organisations förmåga att möta medlemmarnas ökade krav är avgörande för dess framtid. Många organisationer kämpar idag med sviktande medlemssiffror och att nå ut i ett landskap som snurrar allt snabbare. Vi arbetar alltid nära kunden för att skapa förändring – såväl i organisationen som i samhället. Alltid med medlemmen i fokus. Det kan handla om tjänster inom alltifrån public affairs, opinionsbildning och reputation management till medlemsdialog eller krishantering och medierelationer. Men även exempelvis medlemsrekrytering, medlemsresor och en djup kunskap om hur man driver en fråga brett med hjälp av sina medlemmar – en kunskap som är efterfrågad även utanför Sverige då vi drivit flera internationella kampanjer och har uppdrag i flera europeiska länder.

Illustration help

Hälsa

Vård och Hälsa ska utgå från behovet

Synen på vad som är vård och hälsa är i förändring, och framförallt hur och vem som säkerställer medborgarnas vård och hälsa. Nya aktörer utmanar etablerade sanningar och arbetssätt. Men trots förändringar på marknaden kommer behovet fortsätta utgå från patienten. Patientmakt är mer aktuellt än någonsin och en kraft som vi alltid utgår ifrån. I kombination med en solid grund i datadriven analys som underlag för debatt och alliansbyggen kan vi formera våra uppdragsgivares kommunikation utifrån såväl behov som fakta. Det är två grundläggande faktorer för framgångsrikt påverkansarbete mot beslutsfattare på alla nivåer.

Illustration help

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad med hållbarhet i fokus

Våra kunder finns inom energi-, bostads- och infrastruktursektorerna och strävar efter att vara hållbara samhällsbyggare. Vi bidrar med djup förståelse och kunskap för hur politik och näringsliv tillsammans kan förändra samhället. Med en kombination av branschkunskap, politisk erfarenhet, affärs- och verksamhetsförståelse och ett starkt engagemang hjälper vi våra kunder att effektivt påverka samhällsbyggnad på nationell och lokal nivå. Det kan handla om tjänster inom public affairs, opinionsbildning, medborgardialog, reputation management, krishantering, medierelationer eller större utåtriktade påverkanskampanjer för att driva frågor eller förändra attityder. Våra rådgivare har en bakgrund inom samhällsbyggnadssektorn, erfarenhet från politik på nationell och lokal nivå samt lång erfarenhet som kommunikationsrådgivare. Med alla våra byråer är vi en fullservicebyrå för aktörer inom samhällsbyggnad.

Vi ger kraft till samhällsförändrare

Reform Society finns för att ge kraft till reformoptimister som vill skapa, utmana, förbättra, accelerera och förverkliga förändring. Oavsett om det handlar om politik, opinion, perception eller din egen organisation. Oaktat om det gäller kunder, patienter, medlemmar eller medborgare.

Eskalerande klimatkris, pandemi och en polariserande samhällsdebatt. Men också teknisk disruption, exponentiell innovation och brinnande engagemang! Samtiden saknar knappast komplexitet eller behov av förändring. Vår övertygelse är att det krävs mod och nytänkande för att ompröva gamla sanningar och öppna upp för förnyelse. Att bejaka reformering! Detta är utgångspunkten för Reform Society. Vi besjälas av en obändig tro på reformens kraft och innovationens förmåga att ändra riktning.

Det våra kunder har gemensamt är att deras verksamheter helt eller delvis är beroende av politiska beslut. Detta gör att de – precis som vi – också vill vara en bidragande kraft till en hållbar samhällsutveckling. Politiken – lokalt, regionalt och nationellt – är därför vår hemarena för reformering och påverkan. Men vi arbetar också med förändring för våra kunder i vidare bemärkelse: anseende, marknader, varumärken, organisering, kultur eller beteenden. Utöver ett gediget kommunikationsstrategiskt kunnande har vi djup branschkunskap och förståelse för våra kunders affärer och verksamhet. Vi erbjuder därför extern och intern reformering huvudsakligen till kunder inom tre områden: hälsa, samhällsbyggnad och medlemsstyrda organisationer.

För att åstadkomma förändring räcker det inte med en insiktsfull analys eller en avvägd strategi. Därför bygger vi ett unikt helhetserbjudande som omfattar spetskompetenser inom såväl politik och opinion som teknik och kreativitet – allt under samma tak. Det är i föreningen av dessa superkrafter som magi och verklig förändringskraft uppstår.

Kontakta oss

Vill du jobba med oss? Eller vill du kanske jobba hos oss? Hör av dig direkt till vår byråchef Anna-Carin.

annacarin.windahl@reformsociety.se

+46 73 532 10 96