Cancerfonden: Segregerad screening

Hur vet du om du på väg att utveckla cancer? Bor du i fel stad, har låg inkomst eller kort utbildning kanske du inte får denna livsviktiga information. Idag är deltagande i screening för cancer i hög grad kopplat till inkomstnivå, utbildningsgrad och boendeadress.

Stora skillnader i deltagande kostar liv

Vid cancerscreening undersöks stora grupper av människor för att hitta fall av cancer i ett tidigt stadium, ofta innan sjukdomen gett symtom. Idag genomförs nationella screeningprogram för att upptäcka bröstcancer, livmoderhalscancer och tarmcancer i befolkningen.

För att fler ska överleva cancer är det viktigt att nå alla som ska delta i screeningprogrammen. Men insatserna för nå de grupper som ska erbjudas screening skiljer sig – både mellan och inom landets regioner. För att belysa problemet tog Cancerfonden fram en rapport som kartlagde deltagande i de nationella screeningprogrammen.

Visualisera knepig data på ett enkelt sätt

Tillsammans med Cancerfonden tog vi fram en Scrollytell för att göra statistik lättillgänglig och interaktiv, och berättelser kunde lyftas in i ljudformat. De stora skillnaderna i deltagande blev inte något som man borde ta till sig utan något man ville ta till sig.

I ett nytt format fick rapporten längre liv i mediebruset och större genomslag, och kunde på ett enkelt sätt visa upp stora mängder data på ett överskådligt sätt.