Energiföretagen: Energijobb

Energiföretagen Sverige ville locka fler unga till YH-utbildningar som leder till jobb inom branschen. Utmaningen? Intresset för dessa utbildningar bland unga är lågt – det handlar om yrken man knappt känner till, och titlar man sällan hört talas om.

Lösning

Vi började med att identifiera två huvudmålgrupper:
- 20–28-åringar med gymnasieutbildning och i början av sin yrkeskarriär.
- 25–35-åringar, etablerade på arbetsmarknaden men redo att byta jobb.

Vår lösning tog avstamp i kännedomsutmaningen. Vi behövde hitta ett attraktivt sätt att förmedla den stora bredden av yrken i energibranschen, och berätta vad arbetsuppgifterna faktiskt innebär. Framför allt behövde vi locka en kräsen målgrupp att ta del av innehållet – för att sedan göra ett aktivt val och vidareutbilda sig.

Energijobb.se

Utgångspunkten blev en portal för YH-utbildningar i energisektorn, med fakta, reportage, intervjuer och jobb-quiz. Energijobb.se är en levande hemsida, vars innehåll utvecklas löpande, och dit vi riktar all annonsering i kampanjen.

Digital annonsering

Annonsering i sociala medier med olika typ av innehåll och tonalitet. Mot den yngre målgruppen jobbade vi mycket med humor för att väcka nyfikenhet och identifikation. Till jobbväxlare gick vi mer på djupet, med annonser baserad på berättelser från yrkesverksamma i energibranschen. Interaktiva quiz-enheter på Instagram fungerade väldigt bra mot båda målgrupperna.

Resultat

Kampanjen Energijobb startades 2019 och fick stort engagemang i sociala medier. Portalen energijobb.se fick över 10 000 unika besökare och snittkostnaden för ett klick på annonserna låg på 4 kr, med en mediabudget på 50 000 kr. Men viktigast av allt, efter startåret har utbildningsplatserna fyllts med markant fler sökande än tidigare år.

Med samma strategi men uppdaterat innehåll och budskap, upprepades rekryteringskampanjen 2020 och 2021 med lika fina resultat. Tillsammans med Energiföretagen Sverige och dess medlemsföretag fortsätter vi att driva omställningen mot en hållbar framtid – genom att förse den med arbetskraft.