Håll Sverige Rent: Farväl fimpen!

Engagemangsstrategi at its finest!

Farväl fimpen! är vår senaste kampanj för Håll Sverige Rent. Snus och fimpar är det vanligaste skräpet i Sverige och över en miljard (!!!) fimpar slängs varje år. Men det fanns ett lagförslag om att göra det olagligt att slänga fimpar och prillor och prillor på marken, och det ville vi få igenom.

I kampanjen Farväl fimpen! använde vi bland annat vårt digitala verktyg Poke. Med det kunde man kontakta partiledarna direkt och uppmana dem att svara på frågan: “Kommer ditt parti att rösta för lagändringen som gör det straffbart att slänga bland annat fimpar och snus på marken?” Vem som svarat, och deras svar, gick att se på kampanjsidan. Här kan man även “pokea” de partiledare som ännu inte svarat.


Efter 34 000 underskrifter och närmare tusen “pokes” har nu Sveriges riksdag klubbat igenom lagen (kul också att man hänvisade till Håll Sverige Rent flera gånger under debatten). Från och med 1 januari 2022 är det olagligt att slänga fimpar och prillor på marken!

Genom att utveckla nya koncept och budskap för Håll Sverige Rent har vi väckt människors engagemang. Och med hjälp av nya verktyg och arbetsprocesser har vi hittat ett sätt att ta hand om, och växla upp, det engagemanget. Nu fortsätter vi jobba tillsammans för att hålla Sverige rent längs kusten, i naturen och i städer.