Sveriges Apoteksförening: Jobba på Apotek

Sveriges Apoteksförening ville öka antalet studenter som söker sig till apotekar- och receptarieutbildningar.

Vi skapade sajten jobbapaapotek.se och producerade artiklar som besvarar frågor kring studier i farmakologi, intervjuer med yrkesaktiva och experter inom området. Det relevanta innehållet gör att många besökare hittar dit självmant när de uppsöker information om utbildningar på Google. Under ansökningsperioderna till utbildningen stärker vi upp ytterligare med sökordsmarknadsföring och annonsering på sociala medier för att nå ut till fler.