Stockholms stadsbibliotek: Läs högt!

Biblioteken i Stockholm vill främja högläsning. Forskning visar att det är viktigt att läsa högt för sina barn, bland annat för att utveckla ett ordförråd. Men ofta konkurreras läsningen ut av annat.

Så vad händer om vi tar fram annonser att läsa högt ur och placerar dem i sociala medier och på andra ställen där människor ofta har lite tid över, som i lokaltrafiken?

Reform Act fick i uppdrag att ta fram en kampanj för att öka medvetenheten kring de positiva effekterna av högläsning och uppmuntra vuxna i Stockholm med barn i sin närhet, att läsa högt för sina barn. Med oss hade vi insikten att det viktiga är att läsa högt, inte exakt vad eller var man läser.

Vår lösning blev att skapa Läs-högt-annonser, alltså annonser att läsa högt. Annonserna syftade till att bidra med att lösa det problem de hade i uppgift att upplysa om, och dök upp lite varstans där vuxna glor när de inte har något bättre för sig, som i sociala medier, i gratistidningar och på skyltar i tunnelbanan. På så sätt kunde vi sprida kunskapen om högläsnings betydelse för ordförrådet samtidigt som vi gav vuxna möjligheten att läsa högt för sina barn direkt ur annonsen. Kampanjen uppmärksammades bland annat av Mitt i-tidningarna och i sociala medier.

5 J5 A9949