Avfall Sverige: Osynligt Avfall

Så gjorde Reform Act och Reform Story ett tungt ämne (bokstavligen) tydligt, lättillgängligt och roligt.

Få känner till att det mesta av en produkts avfall uppstår redan vid tillverkningen. Ta till exempel en mobiltelefon, den väger mindre än 200 gram men ger upphov till hela 86 (!) kilo avfall när den produceras.

Vi blir bättre och bättre på att återvinna, men faktum är att vi också behöver bli bättre på att ta hand om våra saker så att de håller längre. Och produkterna som tillverkas måste bli mer hållbara. Det ligger alltså ansvar både på producenter och konsumenter.

osynligtavfall.se

Avfall Sverige ville sprida budskapet om det osynliga avfallet till en bredare publik. Så vi tog fram en sajt som på ett enkelt och lekfullt sätt synliggör det osynliga avfallet för konsumenter, beslutsfattare och producenter med syfte att synliggöra det osynliga avfall som många produkter genererar.

Vi byggde även en 25 kilo tung jeansväst som bland annat figurerade i Nyhetsmorgon i TV4 (och gav Steffo Törnquist en svettig start på dagen!). Allt för att på ett pedagogiskt sätt sprida budskapet om olika produkters osynliga avfall.