SACO: Faktiskt

En tjänst framtagen åt Saco som ger en tydlig bild av vad Sveriges akademiker och deras viktigaste valfrågor är.

Saco representerar idag nära en miljon akademiker. Människor som varje dag grundar sina beslut på fakta, saklighet och kunskap. Men vilka är de egentligen? Och hur kunde vi ge en djupare bild av en miljon potentiella väljare, så att politiker också kan grunda sina beslut på fakta, saklighet och kunskap?

Akademiker är en stor och viktig väljargrupp som politikerna borde lyssna på. SACO behövde en lösning som underströk deras medlemsantal – och vikten av att lyssna på experterna – och därmed på deras medlemmar.

Därför skapade vi tjänsten Faktiskt för att ge både politiker och allmänheten en snabb och enkel tillgång till fakta om Sveriges akademiker.

All fakta på sajten faktiskt.nu baseras på siffror från Novus, SCB och Saco. En del baserades på data från SCB – där vi målade upp en bild av vem akademikern är idag. Bland annat hur andelen akademiker stadigt ökar, andel kvinnor/män, arbetslöshetsstatistik jämfört med andra grupper.

Den andra delen baserade sig på en Novus-undersökningen. Där vi visade akademikernas viktigaste frågor, hur de ställer sig i sakfrågor som är viktiga för Saco, och även några mer spetsiga frågor om hur de ser på polariseringen, samhällsdebatten och vikten av kunskap i valrörelsen.