Systembolaget: Barndom utan baksmälla

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Ändå far 320 000 barn illa av sina föräldrars alkoholkonsumtion. Barndom utan baksmälla är Systembolagets största folkbildande kampanj sedan ”Spola kröken” och en del av Systembolagets viktiga uppdrag som folkhälsoaktör.

Utmaning

“Vi vill skapa en folkrörelse!” Så sa Systembolaget när vi sågs i mars 2019. “Kul!” svarade vi så klart, väl medvetna om Operation Vin och Spola kröken, två av Sveriges mest engagerande folkhälsokampanjer som Systembolaget genomfört de senaste decennierna. Nu var det alltså dags igen. Och vi hade fått äran att vara med.
Men varför en folkrörelse? Jo, för skapa en beteendeförändring i hela Sverige, så fler vuxna gör skillnad för barn som far illa av sina föräldrars drickande.

Alkohol är det enda berusningsmedlet där andrahandsskadorna är större än de direkta skadorna på användaren. Ofta drabbar de barnen hårdast. Att motverka alkoholens andrahandsskador är en viktig fråga för Systembolaget, särskilt utifrån sitt uppdrag som folkhälsoaktör. Därför har man för första gången gått ihop med andra aktörer som kämpar för samma sak och skapat Barndom utan baksmälla, ett samarbete mellan Systembolaget, IQ och barnrättsorganisationerna BRIS, Maskrosbarn, Trygga barnen och Childhood foundation.

Unknown 2

Barndom utan baksmälla är ett långsiktigt initiativ där vi vill skapa en beteendeförändring hos vuxna i närheten av barn som far illa. Att lära dem att se och våga agera, till exempel. Men när det handlar om ett så stigmatiserat ämne som alkoholkonsumtion, gäller det att börja i rätt strategisk ände. Vi identifierade “kunskap” som startskottet. Kunskap om hur situationen ser ut för barn i Sverige idag. Och vad man som vuxen kan – eller ska – göra om man misstänker att ett barn far illa.

Vi lanserade Barndom utan baksmälla i Almedalen genom ett välbesökt seminarium. Arbetet fortsatte sedan med att ta fram en världsunik forskningsrapport om barns skador av vuxnas alkoholkonsumtion, i samarbete med CAN och gjord av forskare på Karolinska institutet. Rapporten presenterade vi på SvD Debatt i oktober vilket ledde till ett hundratal pressklipp runt om i landet, och SVT:s Morgonstudion motsvarande ett PR-värde på 2,5 miljoner kronor.

Som första kommunikationsinsats samlade vi partnerorganisationernas kunskap och expertis i guiden ”Avgörande ögonblick”. Guiden består av konkreta råd på hur man kan agera i mötet med barn som far illa. Råden är framtagna utifrån barns berättelser om hur de hade velat att vuxna gjort.

“Avgörande ögonblick” låg sedan till grund för en bredare innehållskampanj i sociala medier i form av korta, animerade filmer med citat från barn och fakta från rapporten. Nästa steg är att skala upp engagemanget och starta en folkrörelse värd namnet. Och skapa en beteendeförändring hos svenska folket så att färre barn far illa.