Trafikverket: Nationell plan

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av det svenska transportsystemet. De bestämmer hur vägar, sjöfart och flygtrafik ska planeras. Detta är naturligtvis en mycket komplex process, utförd i många steg under en lång tidsperiod. Anställda på Trafikverket behöver kunna förklara denna process, och det var vårt jobb att hjälpa dem att hitta ett sätt att göra det.

Resultatet blev tre kortfilmer som berättar historien om vad Trafikverket gör. För att presentera det på ett inspirerande sätt användes både illustrationer och collage, åtföljt av en lugn pedagogisk röst som förklarar hur det hela fungerar. Målet för filmerna var att förklara processen på ett enkelt, tillgängligt och engagerande sätt. Allt för att öka förståelsen för vad Trafikverket egentligen gör. Och gör det enkelt att föra vidare den kunskapen