december 03, 2020

I USA har politiken blivit till lagsport

Seger är viktigare än innehåll – och Sverige är på väg åt samma håll. I dag förlorar Trump valet. Och nej, det är inte som 2016. Ledningen är mycket större, andelen osäkra väljare är mycket lägre och antalet mätningar av god kvalitet på delstatsnivå är betydligt fler.

Allt talar för att Biden vinner. Om än konflikter och möjliga juridiska processer kring rösträkningen kan fördröja svaret.

Frågan är vad som kommer därefter. Mycket talar för att amerikansk politik och det amerikanska samhället som helhet är på väg in i en period som kan få åren med Trump att verka som lugnet före stormen.


Det talas ofta om att det demokratiska partiet gått åt vänster de senaste åren. Bidens plattform är utan tvekan den mest långtgående en demokratisk kandidat gått till val på. Vad som kan komma att betyda mer är dock att partiet, i synnerhet den senaste månaden, radikaliserats i sin syn på de demokratiska institutionerna. Det är svårt att överskatta vilken vrede som väckts av utnämningen av Amy Cony Barret till Högsta domstolen.

Under Obama blockerade den republikanska senaten ett stort antal domarutnämningar, med kulmen i deras vägran att släppa fram en votering om Merrick Garland till HD. Resultatet av detta är att Trump, under en mandatperiod, haft möjlighet att utse ett anmärkningsvärt stort antal domare.

Lägg därtill erfarenheterna från Obamas åtta år där republikanerna i kongressen var extremt ovilliga att gå in i förhandlingar och medverka till kompromisser kring ny lagstiftning.
Politisk konflikt i USA är i allt högre grad en konflikt kring själva formerna för den demokratiska processen. Det är en farlig väg. I synnerhet i ett land med en extrem politisk polarisering.


Forskaren Lilliana Mason använder begreppet mega-identiteter för att beskriva en situation där allt fler av våra tillhörigheter, våra gruppidentiteter, läggs på varandra och knyts till en politisk identitet.

Politik blir allt mer en lagsport där seger för det egna laget blir viktigare än innehållet. Åsikter skaffar man sig utifrån solidaritet med laget.
Att en fråga som munskydd kan bli så politiskt polariserad bygger på en stark följsamhet till ledarnas signaler. I vårt lag tycker och tänker vi så här.

Politiken blir också allt mer existentiell när hela mitt jag står på spel. Om allt jag är, är politik, blir tanken på en valförlust svår att uthärda. Den allt ökande polariseringen kom inte med Trump och den försvinner inte med honom.

Demokraterna kommer inte att göra om Obamas misstag.
De kommer inte att söka samarbete med någon som vägrar samarbeta. De kommer inte att acceptera en spelplan där minoriteten kan blockera alla väsentliga reformer.
Svaret kan bli en avskaffad filibuster (spelregel i senaten), fler domare i Högsta domstolen, fler delstater och andra förändringar som ritar om själva spelplanen.

De senaste fyra åren har varit en uppvisning i förakt för etablerade normer och institutioner. Tro inte annat än att det satt sina spår. I längden kommer båda sidor att anpassa sig.

Normer är betydligt svårare att bygga upp än att riva ned. Amerikansk politik är med stor sannolikhet på väg in i en period där själva grunderna för den demokratiska processen hamnar mitt i den politiska striden.

I ett land där båda ”lagen” redan anser att den andra sidan är ett hot mot allt de håller kärt, är det ingen ljus framtid.

Sverige är inte USA. Men USA fascinerar och inspirerar. På gott och ont men nu mest på ont. Sverige är inte polariserat som USA. Svensk politik är för det mesta något mer än en lagsport.
Men vi rör oss inte i rätt riktning. Även här håller kulturkriget på att bli politikens huvudarena. Även här knyter vi livsstil och politik allt närmare varandra. Även här blir marknadsföring och konsumtion politik. Och allt mer verkar vi vilja göra amerikansk politik och amerikansk polarisering till svensk. Gör inte det.

Petter Odmark, byråchef Re-Think


Läs debattartikeln här