april 23, 2021

Ny rapport från Reform Society – så mycket kostar genterapier

Introduktionen av genterapier erbjuder fantastiska nya möjligheter att behandla svåra sjukdomar. Samtidigt finns det en oro för kostnaderna, inte minst eftersom det är oftast är engångsbehandlingar med höga engångskostnader. Reform Societys analyschef, Petter Odmark, har undersökt vad kostnaden egentligen kan bli för Sveriges regioner. I den här rapporten görs det första försöket i Sverige att uppskatta detta. Det är en mycket grov uppskattning som vilar på många osäkra antaganden men vår förhoppning är att den ska bidra till ett lite mer fördjupat samtal kring hur Sverige kan lösa finansieringsutmaningen.

Läs rapporten här: https://mcusercontent.com/32e1f7b7b3cc8773c5b56264a/files/68247689-47fe-4370-a330-5b33ced55a0e/Kostnad_genterapier_final.pdf

Kontakt
Petter Odmark, Analyschef, Reform Society, petter.odmark@reformsociety.se