mars 14, 2023

Reform Society värvar från Almega

Reform Society har rekryterat Magnus Höij, senast förbundsdirektör på Innovationsföretagen, för att ytterligare stärka teamet i affärsområdet Organisationer. Magnus har en unik spännvidd och förståelse för samspelet mellan teknik, politik och samhälle, med erfarenheter från roller som bl a chefredaktör för Internetworld, medgrundare av Webbdagarna, författare och VD för Teknik- och Designföretagen inom Almega.

– Samhället och våra organisationer står inför ett stort förändringstryck: en ny ekonomisk verklighet, en snabb digitalisering, dramatiska klimatförändringar, ett nytt medielandskap, en ny syn på globaliseringen – och mycket annat. Behovet av rådgivning och vägledning är just nu större än någonsin. Här, på en byrå vars profil både i uppdrag, kompetenser och företagskultur passar mig väldigt väl, hoppas jag kunna bidra och göra skillnad, säger Magnus Höij.

    Magnus värvas som seniorkonsult till byråns organisationsteam och startade den 1 mars.

    – Magnus är en mycket efterlängtad rekrytering vars erfarenheter från högsta nivå på arbetsgivarsidan, där vi tar allt fler och större affärer, innebär att vi både vässar och breddar vårt starka organisationserbjudande ytterligare. Likaså är hans förståelse för utmaningarna i bygg- och anläggningsbranschen av stort värde för våra samhällsbyggnadskunder. Det handlar framför allt om ett strategiskt tillskott till uppdrag inom förändringsarbete, tankeledarskap och public affairs. Magnus förmåga att se och förstå växelverkan mellan teknik, politik och samhälle passar oss perfekt, säger Reform Societys vd Anna-Carin Windahl.