juni 17, 2021

Tunga investerare går in i Artyficial Minds – första rundan fulltecknad

Artyficial Minds som har utvecklat en unik AI-motor för omvärldsbevakning och beslutsfattande, har slutfört sin första externa finansieringsrunda. Tre investerare tillför kapital och expertis med målsättningen att fortsätta utveckla och skala upp Artyficial Minds unika lösning och på så sätt dra nytta av de stora tillväxtmöjligheter som finns på marknaden.

Artyficial Minds är ett AI-bolag grundat av kommunikationsbyrån Reform Society. Sedan ett år har företaget jobbat med Arty Health, en AI-driven omvärldsbevakare nischad för life science-sektorn. Nu går tre investerare in med kapital i en första investeringsrunda, för att snabba på utvecklingen.

Arty, är en dynamisk omvärldsbevakare med fokus på beslut inom politiken, myndigheter och regioner. En omvärldsbevakare som anpassar sig efter vad användaren vill veta. Verktygets AI lär känna användaren och förstår vad som är relevant. Onödigt sorteras automatiskt bort och relevanta nyheter, rapporter och politiska beslut visas kontinuerligt i ett personligt flöde. Arty finns redan som beta-version med betalande användare från flera stora företag och organisationer. Den första versionen är inriktad på hälso- och läkemedelsbranschen.

Nu går en trio av investerare in med nytt kapital och blir därmed ägare till 15 procent av bolaget. Med kapitalet ska Artyficial Mind öka utvecklingstakten. Det handlar bland annat om att klara flera språk för att fungera på flera marknader.

”Vårt mål är att bli en aktör som nischar på specifika branscher men över en bred marknad. Först Norden och sedan hela Europa. Jag är glad att vi breddar ägandet i bolaget. Det skapar en ny dynamik och tillför kunskap kring snabb expansion och kontaktnät. Det här blir första etappen på vår resa”, säger Birgitta Pagot, vd Reform Society.

En av investerarna är Anders Lindgren, bl.a. grundare och ägare i hälsokedjan Itrim. De andra två investerarna är Erik Gärdén med lång erfarenhet av transaktioner och företagsköp, främst inom fastighetssektorn och Staffan Ekholm, en branschprofil inom mediasverige som har drivit flera byråer och varit VD i New York för Bonniers satsning Mag+.

”Vi gillade idén direkt när vi fick den presenterad för oss. Informationsflödet ökar lavinartat och marknaden för AI-tjänster som hjälper företag och organisationer att hantera det är bara i sin linda. Vi ser att det här är ett första steg av många för Artyficial Minds” säger Anders Lindgren.

Caterina Melchiorre är tekniskt ansvarig på Artyficial Minds och har utöver en doktorsexamen vid L’Università di Milano-Bicocca, lång erfarenhet av arbete med maskininlärning.

”Vi kombinerar beprövad teknologi, stabila programvaror off the shelf med ny kodning till en unik produkt. I dag fokuserar vi på life science-sektorn men vi förbereder Arty för att snabbt kunna ställas om för andra branscher, sektorer och länder”, säger Caterina Melchiorre.

Kontakt
Oskar Stenström, kommunikationschef Reform Society, 072 243 2960
Birgitta Pagot, vd Reform Society, 070 422 27 11