Christina Karlsson

Seniorkonsult
Christina Karlsson har över 25 års erfarenhet från life science, både inom läkemedel och medtech. Hon startade inom den kommersiella delen, vilket ger henne en god förståelse för life science-företagens behov och sammanhang. De senaste 15 åren har hennes fokus varit nationell och regional market access, public affairs och patientfrågor. Christina har ett stort engagemang inom branschorganisationerna Lif och Swedish Medtech, då hon brinner för att utveckla hälso- och sjukvården för patienternas bästa och för en stark forskarmiljö i Sverige. På Reform Society arbetar Christina till stor del med projekt inom market access.
christina.karlsson@reformsociety.se
070-826 72 83
Maila
Christina