KUND: Avfall Sverige
Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister:

”Jag har sett kampanjen.
Kan vi ta ett möte?

UTMANINGen:
Bara 8 procent av all plast i Sverige återvinns.

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Deras medlemmar har ambitiösa klimatmål och ansvarar för att återvinna vårt plastavfall.
På grund av att så mycket av den plast som produceras i Sverige är av för låg kvalitet för återvinning, kan Avfall Sveriges medlemmar aldrig nå sina mål om inte regeringen vidtar åtgärder för att få bort all ”fulplast” av dålig kvalitet.
Så här hjälpte vi dem att höja sin röst och få upp plastfrågan på förhandlingsbordet.

strategin:
sträck ut en hand.

Den som främst kan ta initiativet att förbjuda ej återvinningsbar plast är regeringen. Mer exakt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Hon är ny i sin roll, hårt ansatt och har politiskt svårt att fullt ut driva den klimatpolitik hennes parti gick till val på.

Vår strategi var att inte sälla oss till alla de som vill konfrontera henne, utan istället skapa ett vänskapligt tryck.

Lösningen:
pincett och trål

Vi började med att kartlägga spelplanen. Vilka är de formella och informella beslutsfattarna? Vilka är påtryckare? Vad har riksdagspartierna för ståndpunkter? När pusslet var lagt tog vi tillsammans med Avfall Sverige fram policyförslag – för att kunna bidra med konkreta lösningar. Med dem under armen begav vi oss till Almedalen, där vi med en hyperriktad digital aktivitet fick nyckelpersoner att delta i Avfall Sveriges seminarium. Väl hemma tog deras vd plats i TV 4:s morgonsoffa och pratade fulplast. Parallellt började svenska folket puffa på ministern…

Över
10 000
Skrev under vårt brev!

Men det är inte den största segern...

Nu diskuterar regeringen om ett förbud mot fulplast.
och Avfall Sveriges vd är inbjuden.