KUND: Läromedelsförfattarna

Vi gav politikerna en läxa.
Nu har sverige en ny skollag.

utmaningen: Bara en av tio lärare kan köpa in de läromedel de behöver.

strategin:
ny och gammal makt tillsammans

Utbildning och skola är Liberalernas största profilfråga. Men hur får vi dem att prioritera just den här frågan? ​Om vi skapar tryck inifrån via den närmaste politiska kretsen och samtidigt utifrån via upprörda individer måste en liberal skolminister lyssna. Så det gjorde vi.

PLATTFORMEN:
Läromedels-uppropet

En samlande engagemangsplattform där:

• Lärare, elever och föräldrar kunde skriva under kraven och engagera sig med egen insändare, ställa upp på intervju i lokalmedia och på andra sätt delta i vårt påverkansarbete.

• Beslutsfattare kunde ta del av statistik om hur långt Sverige ligger efter andra länder, om den extrema ojämlikheten mellan svenska kommuner och annan besvärande fakta.

Över
10 000
deltog i kampanjen

Men det är inte den största segern...

Reformen:
Den 1 juli 2024 kan Sverige ha en ny skollag!

Rätt till läromedel är nu inskrivet i skollagen. Dessutom fick kommunerna 685 miljoner kronor i öronmärkta statsbidrag för läromedel. Från och med 2024 är bidraget en halv miljard kronor per år.