KUND: Teknikföretagen

fyra bokstäver vi ville få
regeringen att agera på.

det gjorde de.

Utmaningen:
8 av 10 teknikföretag i Sverige har brist på rätt kompetens.

strategin:
“sverige missar bussen!”

Vad är det värsta en beslutsfattare som vill visa resultat kan tänka sig? Jo, att resultaten går åt helt fel håll. Så vi valde att trycka på precis den ömma tån. Vi visade att Sverige håller på att halka efter.

Lösningen:
Ultramodern kampanjteknik
med 90-talsvibes

Utifrån en kartläggning av nyckelpersoner och deras relationer till varandra gjorde vi tillsammans en integrerad påverkansinsats i två spår:

PA-insatser. Seminarier, debattartiklar, möten, briefings och klassiskt påverkansarbete för att bygga relationer och komma med rationella argument och politiska lösningar.

Digital PA. En hyperriktad digital mikrotargetingkampanj som träffade precis rätt målgrupp, det vill säga politiker och sakkunniga på Regeringskansliet, Finansdepartementet och andra centrala maktcentra för att få frågan att bli mer akut och även etablera begreppet STEM.

Uttrycket var inspirerat av en ikonisk symbol för förlegad teknik:

blue screen of death.

REFORMEN:
Regeringen har påbörjat processen med att utforma en STEM-strategi.

Även om mycket återstår att göra är det en stor seger för Teknikföretagen.

Från att få (utanför akademin) hört talas om STEM har det på mindre än tolv månader blivit regeringspolitik.