KUND: Hjärnfonden

en digital folkrörelse mot den ohållbara stressen

utmaningen:
varje år sjukskrivs 70 000 på grund av stress.

Vår kund Hjärnfonden samlar vanligtvis in pengar till forskningen men ville nu ta ett stort kliv mot att bli en samhällsaktör. Vårt uppdrag var att ta fram och driva igenom ett antal reformer för att hantera det stora samhällsproblemet med att reglerna för sjukskrivning inte är anpassade för människor som lider av psykisk ohälsa kopplad till stress. 

strategin:
starta en ny folkrörelse

Hittills har ansvaret vilat på individen. Men trots många satsningar minskar inte sjukskrivningarna.

För oss var det viktigt att göra frågan till ett systemproblem – inte ett individproblem. Genom att starta en folkrörelse mot den ohållbara stressen ville vi sätta press utifrån på politiker och beslutsfattare.

Och samtidigt finnas på insidan och, tillsammans med forskare, drabbade och arbetsmarknadens parter, kunna bidra med kunskap och konstruktiva lösningar i riktade insatser direkt mot de som har makten att förändra systemet.

basen:
stressboken

En unik vitbok med 20 reformförslag baserade på expertis och erfarenheter från forskare, arbetsgivare, facken och drabbade.

Vitboken utvecklades som en gedigen policygrund för hela kampanjen – så att vi både kunde öka pressen men också komma med konkreta förslag och lösningar.

Motorn:
Svenska Folket

Ett självtest där svenska folket kunde testa sin egen stressnivå – och samtidigt skicka ett larm raka vägen till statsministern med våra reformförslag bifogat.

Responsen:
larmet gick...

Nästan en kvarts miljon personer besökte stresslarmet.se.

Nationell och lokal media publicerade 97 artiklar. Budskapen plockades upp av opinionsbildare och makthavare.

ARBETSMARKNADS
-MINISTERN ENGAGERADE SIG I dEN DEBATT vi skapat OM STRESS I ARBETSLIVET.

reformen:
Ett av förslagen har redan blivit lag!

Nu kan svenska folket ta del av ett mer flexibelt system för deltidssjukskrivning.

Och fler förändringar är att vänta då flera av förslagen i vitboken har plockats upp av etablerade partier.