Anna-Carin Windahl

VD
Anna-Carin Windahl har över 20 års erfarenhet inom kommunikation, marknadsföring och public affairs. Hon är även en av grundarna till nätverket Kraftkvinnorna och styrelsemedlem i 100% förnybart, två initiativ som båda fokuserar på att driva samhällsutvecklingen i en mer hållbar riktning. På Reform Society driver Anna-Carin större kundprojekt och ger strategisk rådgivning inom sina expertisområden energi och hållbarhet.
annacarin.windahl@reformsociety.se
073-532 10 96
Maila
Anna-Carin