Andreas Jarblad

Seniorkonsult
Andreas Jarblad är expert på politisk påverkan och har unik kompetens samt stora kontaktnät inom två politikområden: vårdpolitik med specialistkunskaper inom läkemedelsområdet (särskilt särläkemedel) samt säkerhetspolitik med specialistkunskaper inom artificiell intelligens. Andreas sitter också i styrgruppen för CF-registret. Tidigare har han arbetat som samhällspolitisk chef vid Riksförbundet Cystisk Fibros där han lett en intressepolitisk satsning på särläkemedelsområdet som fått stor uppmärksamhet i både life science-branschen och massmedier. Andreas har också 15 års erfarenhet av politisk analys inom flera sakområden. Han är affilierad forskare vid Uppsala universitet med expertis inom främst påverkans-, prioriterings- och beslutsprocesser i statlig politik och förvaltning, men också inom förhandlingsteori, säkerhetspolitik och artificiell intelligens.
andreas.jarblad@reformsociety.se
070-369 17 13
Maila
Andreas