Anne Carlsson

Senior rådgivare
Anne Carlsson har förflutet inom hälso- och sjukvården, där hon under mer än 20 år haft ledande politiska uppdrag inom kommun och region (landsting). Anne har varit styrelseledamot eller ordförande i ett flertal forskningsfonder och styrelser, och besitter stor kunskap om medicinsk forskning och utveckling. Hon har under många år varit ordförande på heltid i Reumatikerförbundet och har deltagit som expert i flertalet statliga utredningar, såsom Biobanksutredningen, Patientens rätt i vården, Patientmaktsutredningen och utredningen Effektiv vård. Anne har även av regeringen varit utsedd som ledamot i TLV och Socialstyrelsens insynsråd. På Reform Society arbetar Anne med fokus på public affairs och strategisk rådgivning inom hälsa.
anne.carlsson@reformsociety.se
070-522 25 65
Maila
Anne