Björn Von Zweigbergk

Konsult
Björn von Zweigbergk har flera års erfarenhet av både partipolitiskt arbete vid riksdagen och samordningsansvar på myndighetsnivå. Björn rör sig bäst i gränslandet mellan opinionsbildning, politisk kartläggning och genomförande, där han kombinerar sina tidigare erfarenheter. På Reform Society bistår Björn organisationer att hitta framkomliga lösningar på deras politiska utmaningar, framför allt inom internationella frågor, digitalisering och kompetensutveckling.
bjorn.vonzweigbergk@reformsociety.se
072-396 57 02
Maila
Björn