Erika Jonés

Konsult
Erika Jonés har en bakgrund inom politik och journalistik, och har arbetat brett med kommunikation i eget företag i cirka 20 år. Med lång erfarenhet som konsult och ett stort samhällsintresse i botten bidrar Erika med förmåga att förstå komplexa frågor och skapa begriplig och engagerande kommunikation.
erika.jones@reformsociety.se
070-865 86 14
Maila
Erika