Göran Hägglund

Senior rådgivare
Göran Hägglund har mycket lång och bred politisk erfarenhet. Han har varit riksdagsledamot, gruppledare, utskottsordförande, partiledare och statsråd. Göran är i dag bland annat ordförande för Cancerfonden, Systembolaget och Samtrafiken. Han leder dessutom på regeringens uppdrag den parlamentariska public service-utredningen. På Reform Society arbetar Göran brett med strategiska frågor, inte minst inom området hälso- och sjukvård.
goran.hagglund@reformsociety.se
Maila
Göran