Kim Nilke Nordlund

Konsult
Kim Nilke Nordlund har stor kunskap om svensk hälso- och sjukvård efter att tidigare ha arbetat som generalsekreterare för patientorganisationen Unga Reumatiker. Med en bakgrund som journalist står hon på en bred kommunikativ grund. På Reform Society arbetar Kim främst med kommunikation och public affairs för kunder inom hälsa. Kim är också projektledare för Reform Societys hälsopolitiska arena Folkhälsodalen.
kim.nilkenordlund@reformsociety.se
072-39 65 251
Maila
Kim