Lovisa Montin

Seniorkonsult
Lovisa Montin är folkhälsovetare och tidigare politiskt sakkunnig i hälso- och sjukvårdsfrågor i Region Stockholm, med djup kunskap och förståelse för hälso- och sjukvårdssystemet och den politiska arenan. Lovisa jobbar på både strategisk och operativ nivå, allt från att ta fram påverkansstrategier och analyser till att genomföra påverkansaktiviteter. Lovisa är förtroendevald för Liberalerna i Sollentuna och sitter som gruppledare i socialnämnden, ledamot i vård- och omsorgsnämnden samt ersättare i kommunstyrelsen.
lovisa.montin@reformsociety.se
076-319 86 76
Maila
Lovisa