Mats Eriksson

Senior rådgivare
Mats Eriksson har 20 års erfarenhet av politiskt arbete på ledande nivå. Under många år var han ordförande i landstinget/region Halland och även i SKL/SKR:s sjukvårdsdelegation. Mats ledde arbetet med att införa vårdval i primärvården, som senare blev lagen om valfrihetssystem, LOV. På Reform Society Company arbetar Mats i huvudsak med frågor kopplade till hälso- och sjukvård för läkemedelsbolag, medicintekniska bolag, patientorganisationer och vårdgivare. Mats är även ledamot i styrelsen för Forska Sverige.
mats.eriksson@reformsociety.se
070-595 60 85
Maila
Mats