Teodor Fridén

Konsult
Teodor Fridén började på Reform Society 2019, samtidigt som han studerade en mastersutbildning i politisk kommunikation vid Göteborgs universitet. Sedan dess har han utvecklat en fågelperspektiv på kommunikation med kunskap om såväl digitala verktyg och CRM-system som politisk analys och rapportskrivande. Särskild spets har Teodor inom press och opinion, där han hjälper våra kunder med bland annat medieträningar, budskapsformulering och rådgivning. Teodor arbetar främst med våra kunder inom samhällsbyggnad och organisation.
teodor.friden@reformsociety.se
072-378 76 73
Maila
Teodor