Ulrika Vedin

Analytiker
Ulrika Vedin har 20 års erfarenhet av utrednings- och analysarbete. Med sin fackliga bakgrund har hon bred och djup kunskap om arbetsmarknad och samhälle, jämställdhet och jämlikhet samt medlemsstyrda organisationer. På Reform Society arbetar Ulrika främst med rapporter, datadrivna analyser och enkät- och intervjuundersökningar. Hennes fokus är olika typer av samhällsfrågor som behöver lösningsinriktade förslag för påverkansarbete och organisationsutveckling.
ulrika.vedin@reformsociety.se
072-396 61 68
Maila
Ulrika