Värdegrund

Vi brinner för reformer – vi tror inte på stillastående, utan på utveckling. Vi tror på en livskraftig demokrati där fler är med och formar beslut. Därför är vi själva engagerade i frågor och uppmanar våra medarbetare att göra det samma.